O nas czyli o fundacji

Fundacja Karola Rathausa powstała w 2021 roku z miłości do muzyki klasycznej i kameralnej, a także z chęci poszerzenia grona jej słuchaczy. Istotnym faktem, który przywołał w nas poczucie misji przyszłej fundacji, była fascynacja osobą Karola Rathausa – zarówno jego działalnością kompozytorską, jak i edukacyjną. Zaowocowało to uruchomieniem przez nas projektu, który zakładał upowszechnianie jego twórczości i obejmował rejestrację zapomnianych dzieł, publikację artykułów oraz organizację koncertów.

Wielkie zainteresowanie, jakie wywołała nasza działalność w mediach w kraju i za granicą, wzmogło naszą chęć działania na rzecz Karola Rathausa i wielu innych wykluczonych kompozytorów. Wiedzieliśmy, że chcemy również wspierać młodych polskich kompozytorów i wykonawców, a także szukać nowych sposobów popularyzacji muzyki klasycznej.

🇬🇧 About us

Karol Rathaus Foundation came into being in 2021 out of our love to classical and chamber music, as well as out of the wish to enlarge the number of their listeners. The crucial fact that evoked our sense of mission of the future foundation was the fascination with the person of Karol Rathaus – with both his composing and educational activity. This resulted in our launching the project that assumed the dissemination of his works and comprised the recording of his forgotten works, publication of articles and organization of concerts.

Great interest which our activities triggered in the media both in Poland and abroad enhanced our willingness to act for Karol Rathaus and many other excluded composers. We knew we also wanted to support young Polish composers and performers, as well as to search for new ways of popularizing classical music.

ZARZĄD FUNDACJI / Management team

Aleksandra Hałat – prezes

Marcin Hałat – wiceprezes

Komitet Honorowy Fundacji

Jenny Tager Rathaus

Jolanta Guzy-Pasiak

Współpracujemy ze wspaniałymi specjalistami

Karolina Sałajczyk/fotografia

Klaudia Łyszczek/ prawnik – https://www.adwokat-lyszczek.pl/

Maciej Ziegler / informatyka / marketing – https://sukcesstudio.pl/

Lech Słota / realizacja video

Muzyka Karola Rathausa

Wydawnictwa płytowe

Karol Rathaus Piano Trios
Karol Rathaus Piano Trios

Powyższą płytę można zakupić po adresem: https://www.dux.pl/rathaus-piano-trios-karol-rathaus-ensamble.html

Karol Rathaus Chamber Works
Karol Rathaus Chamber Works