Nasza Misja

Wierzymy, że – w obliczu różnorodności kulturowej, odmiennych poglądów i przekonań – muzyka jest przestrzenią tworzenia dialogu międzykulturowego Wartością staje się dla nas budowanie więzi. Ta idea daje nam chęć ciągłego rozwoju i poszukiwania nowatorskich form komunikacji między twórcami, a odbiorcami muzyki klasycznej. Chcemy wydobyć z zakamarków zapomnienia, jak również wspierać młode pokolenie artystów. Szczególne znaczenie dla naszej codziennej pracy, działalności i idei fundacji ma aspekt edukacyjny.

Our mission

We believe that – in the face of cultural diversity, different views and convictions – music is a space for creating an interpersonal dialogue. What becomes a value for us is building bonds. This idea provides us with the will to develop and search for innovative forms of communication between creators of classical music and its listeners. We want to bring out the excluded, forgotten art from the darkest oblivion and to support the young generation of artists. What has special significance for the daily work, activities and ideas of the foundation is the educational aspect.