Karol Rathaus Foundation

Miejsce dla Ciebie
Nasza misja Skontaktuj się teraz

Nasza Misja

Wierzymy, że – w obliczu różnorodności kulturowej, odmiennych poglądów i przekonań – muzyka jest przestrzenią tworzenia dialogu międzykulturowego.
Wartością staje się dla nas budowanie więzi.
Ta idea daje nam chęć ciągłego rozwoju i poszukiwania nowatorskich form komunikacji między twórcami, a odbiorcami muzyki klasycznej. Chcemy wydobyć z zakamarków zapomnienia „nieodkrytych twórców”, jak również wspierać młode pokolenie artystów. Szczególne znaczenie dla naszej codziennej pracy, działalności i idei fundacji ma aspekt edukacyjny.

Wartością staje się dla nas budowanie więzi.
Wartością staje się dla nas budowanie więzi.

Our mission

We believe that – in the face of cultural diversity, different views and convictions – music is a space for creating an interpersonal dialogue. What becomes a value for us is building bonds. This idea provides us with the will to develop and search for innovative forms of communication between creators of classical music and its listeners. We want to bring out the excluded, forgotten art from the darkest oblivion and to support the young generation of artists. What has special significance for the daily work, activities and ideas of the foundation is the educational aspect.

Szczególne znaczenie dla naszej codziennej pracy, działalności i idei fundacji ma aspekt edukacyjny.
Szczególne znaczenie dla naszej codziennej pracy, działalności i idei fundacji ma aspekt edukacyjny.

Karol Rathaus Foundation presents

Zaufali nam

Urząd Miasta Łodzi
Festiwal Słowa Granatowe Góry
Urząd Miasta w Pszczynie
Uniwersytet Śląski w Katowicach
PAA
Bierzące informacje z działalności fundacji / Taking information from the foundation's activities

Aktualności / News