Karol Rathaus im Memoriam – koncert w Łodzi

Karol Rathaus im Memoriam

Karol Rathaus im Memoriam – W Sali Lustrzanej w Muzeum Miasta Łodzi odbędzie się koncert pod patronatem Prezydent Hanny Zdanowskiej.

Koncert – Karol Rathaus im Memoriam

Muzeum Miasta Lodzi wraz z Karol Rathaus Foundation zapraszają na koncert odkrywanej twórczości polskiego twórcy emigracyjnego Karola Rathausa. Droga kompozytora wiodła z Tarnopola, przez Wiedeń, Berlin, Londyn, Paryż do USA, które stały się jego drugą ojczyzną. W pięknej Sali Lustrzanej w siedzibie Muzeum Miasta Łodzi – Pałacu I. Poznańskiego odbędzie się niezwykły koncert

„Karol Rathaus im Memoriam” pod patronatem Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej.

Zagrają członkowie Karol Rathaus Ensemble, którzy podjęli się misji przywracania pamięci zapomnianemu polskiemu kompozytorowi: Piotr Lato, Marcin Hałat, Aleksandra Hałat oraz ich goście – Tomasz Daroch i Roksana Wardenga. Karol Rathaus w latach 20 był przedstawicielem awangardy, w Berlinie i Paryżu pracował w wytwórniach filmowych, w USA – w Hollywood.

8 maja jego twórczość zabrzmi w Łodzi, gdzie pewne dzieła zostaną zaprezentowane w Polsce po raz pierwszy.

Concert – Karol Rathaus im Memoriam

The Museum of the City of Łódź and The Karol Rathaus Foundation have the pleasure to invite you to a concert of constantly discovered works by Karol Rathaus, a Polish émigré composer. His life path led from Ternopil, through Vienna, Berlin, London, Paris, to the USA, which became his second homeland. In the beautiful Mirror Room at the seat of The Museum of the City of Łódź – The Izrael Poznański’s Palace, a unique concert will take place 

“Karol Rathaus im Memoriam” under the patronage of Hanna Zdanowska, President of Łódź. 

The performing artists will be the members of The Karol Rathaus Ensemble, whose mission is restoring the remembrance of the forgotten Polish composer: Piotr Lato, Marcin Hałat, Aleksandra Hałat and their guests – Tomasz Daroch and Roksana Wardenga. In the 1920s, Karol Rathaus was a representative of the avant-garde, in Berlin and Paris he worked for film production companies and in the USA – in Hollywood.

On the 8th of May, his compositions will be performed in Łódź, where some of his works will be presented for the first time in Poland

Karol Rathaus im Memoriam - plakat
Karol Rathaus im Memoriam – plakat