Edukacja – Karol Rathaus był artystą twórcą, kompozytorem, ale również edukatorem. Kontynuujemy jego dzieło także zajmując się edukacją.

Karol Rathaus był przedstawicielem niemieckiej awangardy w latach 30-tych XX wieku. Tworzył nietuzinkowe dzieła, był twórczym i kreatywnym kompozytorem, intelektualistą.

Niezwykle interesujący jest fakt, iż Karol Rathaus rozważał i rozwijał w tamtym czasie wizje i marzenia, które przedstawił w liście do krytyka muzycznego Alfreda Einsteina o stworzeniu nowoczesnej szkoły muzycznej.

Wizja ta zawierała plan edukacji w zakresie szeroko rozumianej przez kompozytora produkcji muzycznej. W roku 1938 nie istniała żadna placówka edukacyjna w USA, która podejmowałaby tego typu tematykę.

Karol Rathaus widział ogromne możliwości dla rozwoju nowych form muzycznych, miał na myśli różnego typu połączenia muzyki jako niewidzialnego źródła dźwięku ze słowami, z niemą akcją czy też tworzenie muzyki będącej interpretacją tańca. To potwierdza, że kompozytor w momencie, kiedy przybył do Ameryki miał wiele planów, nadziei, pomysłów, charakteryzował się kreatywnością i otwartością na zmieniające się muzyczne trendy.

Będąc już profesorem w Queens College stworzył podwaliny wydziału muzycznego. Tam właśnie edukował studentów w zakresie kompozycji.